CEA โชว์ผลสำเร็จย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดคุณค่าสร้างชุมชนยั่งยืน

CEA โชว์ผลสำเร็จย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดคุณค่าสร้างชุมชนยั่งยืน

ออกแบบ

“CEA” เปิดแผนพัฒนา 33 พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สะท้อนพื้นที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ เป็นโมเดล สร้างกระแสโดดเด่น อย่าง “นครศรีธรรมราช” ปัดฝุ่นอาคารเก่าทรงคุณค่า เปิดจุดเช็กอินใหม่เมืองนคร ขณะที่เมือง “โคราช” เน้นจัดเก็บลายทอผ้าโบราณในรูปแบบดิจิทัล คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่าย มุ่งต่อยอดสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขณะที่ “สกลนคร” ต่อยอดจากทุนวัฒนธรรมสู่ความเป็นเมืองคราฟต์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก พลิกฟื้นชุมชนสู่ความยั่งยืน

นายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ในฐานะองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ เปิดเผยว่า แผนการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้เดินหน้าตามแผนงานผ่านกลไกเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ TCDN ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือก ตามเงื่อนไขการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ เน้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ชุมชนมีความพร้อมและเข้มแข็ง โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ และมีความน่าสนใจเพื่อสร้างเป็นจุดขาย พร้อมขยายเครือข่าย และนำความคิดพัฒนาร่วมกันออกแบบเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในรูปแบบของแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับย่าน สู่ระดับเมือง จนยกระดับเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกต่อไป

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : CEA โชว์ผลสำเร็จย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อยอดคุณค่าสร้างชุมชนยั่งยืน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ออกแบบ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร