V Care ส่งต่อสุขภาพดี มอบผลิตภัณฑ์ให้ บ้านเฟื่องฟ้า

V Care ส่งต่อสุขภาพดี มอบผลิตภัณฑ์ให้ บ้านเฟื่องฟ้า

ธุรกิจ

“เพื่อภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น” บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไวทัลแคลร์ (Vitalklares) มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก AB-BIGILAC ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

“เพราะเด็กๆ คืออนาคตของสังคม ทางเราได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็ก ๆ เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการ V CARE โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไวทัลแคลร์ ได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มโพรไบโอติก AB-Bigilac ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทางเดินอาหารแข็งแรง เพิ่มความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ AB-Bigilac ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยทางเราหวังให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทย” ภญ.นัชลิดา รัตนสนธิ : Senior Executive Manager, Marketing Management บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร